Tag: ร้านดอกไม้

ร้านดอกไม้

5 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับร้านดอกไม้5 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับร้านดอกไม้

หากสังเกตดูร้านดอกไม้ทั่วประเทศไทย เชื่อได้เลยว่าคงมีจำนวนมาก การขยายตัวของธุรกิจดอกไม้นั้นมาจากความนิยมในระยะหลังๆ ของคนรุ่นใหม่ที่นิยมใช้ดอกไม้แทนความในใจ แต่อย่างไรก็ดี ยังมีหลายคนที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับร้านรับจัดดอกไม้อยู่มาก ซึ่งความเข้าใจผิดมีดังต่อไปนี้  1.ร้านดอกไม้ที่ดีจะต้องมีบริการหลังการขาย  หลายคนมักเข้าใจผิดคิดว่าร้านรับจัดดอกไม้จะต้องมีบริการหลังการขายด้วย ซึ่งแท้ที่จริงแล้วการมีบริการหลังการขาย ขึ้นอยู่กับลักษณะงานเท่านั้น หากเป็นการขายช่อดอกไม้หนึ่งช่อจะไม่มีการรับประกัน แต่ในกรณีที่เป็นการจัดดอกไม้ในงานแต่งงาน หรืองานพิธีต่างๆ ทางร้านจะมีการจัดเก็บดอกไม้หลังเสร็จงานด้วย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ว่าจ้างนั่นเอง  2.ร้านจัดดอกไม้จัดแต่ช่อดอกไม้เท่านั้น  หลายคนคิดว่าร้านดอกไม้ มีให้บริการแค่รับจัดช่อดอกไม้อย่างเดียวเท่านั้น ทั้งที่ความจริงแล้ว นั่นเป็นความคิดที่ผิด ...