Day: March 18, 2021

4 เรื่องที่ต้องระวังในการตกแต่งบ้านของตัวเอง4 เรื่องที่ต้องระวังในการตกแต่งบ้านของตัวเอง

“รตกแต่งบ้าน” นั้นเชื่อว่านั้นเป็นหนึ่งในความชอบของใครหลาย ๆ คนและเชื่อว่าหลาย ๆ คนนั้นอาจจะเป็นมือใหม่ในการตกแต่งด้วยเช่นกัน ซึ่งมีหลายครั้งที่มือใหม่นั้นจะผิดพลาดในการตกแต่งบ้านด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราอยากจะขอพูถึง 4 เรื่องที่ต้องระวังในการตกแต่งบ้าน ว่าเราจะต้องระวังในเรื่องอะไรบ้าง ไม่คำนวณค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง อย่างแรกเลยนั้นคือคนที่ต้องการจะตกแต่งบ้านของตัวเอง โดยที่ไม่พึ่งช่างในการตกแต่งนั้นจะต้องรู้ไว้เลยนะครับ ว่าถ้าหากว่าเรานั้นจะตกแต่งบ้านเองนั้นเราจะต้องคำนวนค่าใช้จ่ายไว้ก่อนนะครับ ถ้าหากว่าเรานั้นไม่ยอมคำนวนค่าใช้จ่ายนั้นอาจจะทำให้เรานั้นงบประมาณบานปลายเอาได้นะครับ ดังนั้นเราจะต้องคำนวนค่าใช้จ่ายในการตกแต่งไว้ก่อนนะครับ ตกแต่งเองอย่าลืมเรื่องรองพื้นที่สำคัญ มีช่างตกแต่งด้วยตัวเองหลายคนที่มักจะมองข้ามในเรื่องนี้ไป ...