Day: December 23, 2020

รับทำความสะอาด

รวมวิธีสัมภาษณ์คนรับทำความสะอาดรวมวิธีสัมภาษณ์คนรับทำความสะอาด

อาชีพคนรับทำความสะอาด ปัจจุบันคืออาชีพที่มีความต้องการในตลาดแรงงานอย่างมาก ด้วยความที่งานบ้านเป็นงานที่เหนื่อยและเปลืองแรง ส่งผลให้เจ้าของบ้านหลายคนยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งแม่บ้านที่ตรงกับใจตนเอง แบ่งเบาภาระในบ้านได้ดี แต่หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังมองหาคนรับทำความสะอาด แต่ไม่รู้ว่าจะคัดกรองหรือสัมภาษณ์บุคคลเหล่านี้อย่างไร วิธีสัมภาษณ์มีดังต่อไปนี้ 1.ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ในปัจจุบันอุปกรณ์ทำความสะอาดไม่ได้มีแค่ไม้กวาดและไม้ถูพื้นอย่างในอดีต หากแต่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ตามเทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวไปไกลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนในยุคปัจจุบัน อาทิเช่น เครื่องล้างจาน เครื่องดูดฝุ่น เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง คุณจึงควรสอบถามกับผู้ที่มาสมัครว่าสามารถใช้อุปกรณ์เหล่านั้นได้มากน้อยเพียงใด และอย่าลืมสอบถามเพิ่มเติมถึงความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดว่าเขานั้นใช้งานได้ถูกวิธีหรือไม่ เพื่อความสะอาดของบ้านเรือนคุณ 2.โรคประจำตัว ...